3 jaar garantie
Gratis verzending
Uit voorraad leverbaar

 • Privacy policy

Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze organisatie bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Identiteit

TradiQ BV | Webshop warmwater.nl
De Zompe 47
4353RT Serooskerke
KvK: 68122659

E. info@warmwater.nl

TradiQ BV, hierna genoemd warmwater, heeft de volgende domeinnamen waarop persoonsgegevens worden verzameld en onderdeel uitmaken van deze privacyverklaring:

 • warmwater.nl
 • techniq-energy.nl
 • techniq.nl
 • zonneboiler-zelfbouw.nl
 • techniq-projects.nl
 • recrasol.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Warmwater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor sommige gespecialiseerde diensten delen we uw gegevens met onze partners om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Webwinkelkeur – voor onze reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Warmwater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opmaken van een offerte
 • Het verzenden van facturen
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het optimaliseren van kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Geautomatiseerde besluitvorming

Warmwater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Warmwater) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Warmwater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wanneer de aanmelding niet leidt tot inschrijving, dan worden de gegevens na zes maanden verwijderd.

Uw  persoonsgegevens worden door Warmwater opgeslagen gedurende vijf jaar na de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor een looptijd van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Warmwater verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van medewerkers, stagiairs, invalkrachten en vrijwilligers worden door Warmwater verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:

 • uitvoering geven aan de (arbeids)overeenkomst.
 

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN;

Uw persoonsgegevens worden door Warmwater opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Persoonsgegevens van de nieuwsbrief worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het informeren van klanten, geïnteresseerden d.m.v. nieuwsuitingen;

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Warmwater opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u deze niet meer wenst kunt u zich afmelden dan wel per email laten weten dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden dan binnen 4 weken verwijderd.

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Warmwater verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen zijn:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Warmwater opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende vijf jaar na de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Warmwater gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Warmwater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Klik hier voor het privacybeleid van Google. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Warmwater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmwater.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Warmwater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden alle gegevens in de cloud opgeslagen in een beveiligde omgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@warmwater.nl

 • warmwater.nl
 • techniq-energy.nl
 • techniq.nl
 • zonneboiler-zelfbouw.nl
 • techniq-projects.nl
 • recrasol.nl

Deze sites zijn onderdeel van TradiQ BV

Warmwater is als volgt te bereiken:
Postadres: 
Webshop Warmwater.nl 
De Zompe 47, 
4353RT Serooskerke 

Via email: info@warmwater.nl

Klachten en gegevens autoriteit

Warmwater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen

© Copyright Warmwater.nl

Inloggen